DOM KULTURY "WYGODA"

Dom Kultury „Wygoda” przy ul. Koniecpolskiej 14 w Warszawie istnieje ponad 50 lat. Aktualnie działa 5 dni w tygodniu oraz w soboty i niedzielę podczas organizowanych imprez kulturalnych. Plan zajęć domu kultury skierowany jest do bardzo różnorodnych odbiorców. Możemy w nim znaleźć zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Proponujemy udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. W domu kultury działają następujące sekcje: zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży, muzyczne: - nauka gry na pianinie i nauka gry na gitarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka śpiewu rozrywkowego dla młodzieży i dorosłych, zespoły wokalne dla dzieci i młodzieży, gimnastykę dla dzieci, aerobik dla młodzieży i dorosłych, gimnastykę zdrowotną dla pań, naukę obsługi komputera. Od 2009 roku prowadzimy młodzieżowy zespół muzyczny, który występuje podczas imprez plenerowych na dużych i małych scenach. Od kilku lat prężnie rozwija się zespół taneczny „Justin’s”, który bierze udział w różnych konkursach, przeglądach, festiwalach i imprezach plenerowych na terenie całej Warszawy odnosząc wiele sukcesów.

Działalność Domu Kultury zmierza w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji i zainteresowań. Jest miejscem sprzyjającym rozwojowi ruchu amatorskiego.

Dom Kultury organizuje wiele imprez kulturalnych takich jak wieczory poezji, koncerty muzyczne, koncerty operetkowe, występy amatorskich zespołów teatralnych i kabaretowych, wystawy prac malarskich i fotograficznych, projekcje filmów, przedstawienia dla dzieci, festyny ogródkowe z okazji Dnia Dziecka, zabawy karnawałowe dla dzieci, imprezy plenerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi np. z aktorami, pisarzami, podróżnikami, włącza się w akcję „Lato w mieście” i „Zima w mieście”. Cyklicznie raz w roku Dom Kultury jest organizatorem konkursów „Wiosna” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Obejmują one konkursy: taneczny, plastyczny, wokalny, instrumentalny i przegląd małych form teatralnych, które są przeznaczone dla placówek kulturalno-oświatowych.

Klub seniora przy Domu Kultury „Wygoda”

Powstał w 2003 roku jako forma zajęć stałych. Pierwotny skład, rekrutujący się spośród uczestników zajęć gimnastyki zdrowotnej dla pań, z upływem czasu wzbogacił się o nowych członków. Seniorzy w liczbie około 30 uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach o bardzo różnej tematyce. Dominują tematy prozdrowotne oraz patriotyczne. Członkowie Klubu Seniora chętnie uczęszczają także na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dom Kultury: wieczory poezji, koncert kabaretowe i operetkowe, zabawy taneczne.Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Domu Kultury „Wygoda” i skorzystania z naszej oferty programowej.